Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2014

Tentai
4139 17f8
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viajeauvlaur jeauvlaur
Tentai

marinashutup:

in which the actor who plays one of television’s least likable characters is actually super considerate and cool

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viajeauvlaur jeauvlaur
Tentai
9113 7447
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viameem meem
Tentai
3256 b4b7
Reposted fromkaiee kaiee viameem meem
Tentai
7114 ba71
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viameem meem
7674 2926
Reposted fromdeviate deviate viapatrycjuszowska patrycjuszowska
Tentai

Przyjaciel

to nie tylko osoba z którą możesz iść na dobrą imprezę upić się i świetnie się bawić. Przyjaciel to osoba której możesz powiedzieć wszystko i, zawsze, osoba która powie tobie wszystko i zawsze, nawet to czego nie powinna. Będzie zawsze przy tobie w tych dobrych i złych chwilach. Zachowa się jak cała twoja rodzina razem wzięta, opieprzy cię jak ojciec, martwi się jak matka, wyśmieje jak starsza siostra. To jest ta jedyna osoba która zna cię lepiej od ciebie… taką prawdziwą osobę spotyka się raz w życiu. Serdeczne współczucie dla tych którzy nie mają tej osoby. Szacunek dla wszystkich szczęściarzy którzy ją mają .

Tentai
1862 b8a1
Reposted fromiamawinrar iamawinrar
Tentai
Tentai
4264 16cb
Reposted frommarcowyzajac marcowyzajac viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
Reposted fromkanusia kanusia viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
2923 5d68
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
6922 a87b
Reposted frompesy pesy viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
3922 5eb2 500
Reposted fromcats cats viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
8656 6990 500
Reposted frompusiek pusiek viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
0013 1cde 500
Reposted fromvounsky vounsky viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
P2W
Reposted fromfungi fungi viaiamawinrar iamawinrar

Reposted fromweheartit weheartit viaiamawinrar iamawinrar
Tentai
1959 1a0e
Reposted fromEskalono Eskalono viaiamawinrar iamawinrar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl